Kyynelteiden sondeeraus

Lapsen vuotava tai rähmivä silmä - Kyynelteiden sondeeraus

Silmän vetistäminen ja rähmiminen on yleinen oire pienillä lapsilla. Vastasyntyneistä 5-20 %:lla kyynelkanavan alaosan läppä ei ole ehtinyt avautua raskauden aikana, mistä seuraa kyyneltietukos. Terve kyyneltiehyt kuljettaa kyyneleet silmän sisäkulmasta nenään. Jos reitti on tukossa, silmä vetistää tai rähmii. Ensimmäisen elinvuoden aikana kyynelkanava avautuu spontaanisti noin 90-95 % lapsista. Suositeltavaa on päivittäin hieroa kyynelkanavan aluetta silmän vieressä vinosti ylä-alasuuntaan. Hieronta voi tyhjentää kyynelpussia, mikä vähentää rähmimistä. Lisäksi on mahdollista, että hieronnan painevaikutus avaisi sulkeutunutta läppää, tästä on tosin rajallisesti tutkimustuloksia. 

Kirurginen hoito

Kyynelkanavan sondeeraus tehdään yleensä noin vuoden iässä, jos kanava ei ole avautunut. Omaa kyynelkanavaa pitkin viedään ohut ja tylppä sondi ja kyynelkanava huuhdellaan. Toimenpide tehdään lyhyessä nukutuksessa ja siitä kotiutuu samana päivänä.

Leikkaustulos ja leikkausriskit

Sondeeraus antaa tutkimusten mukaan avun yhdellä hoitokerralla 80-90 %:lle potilaista, jolloin vetistäminen ja rähmiminen helpottavat selkeästi. Lievää puolieroa vetistysoireissa silmien välillä voi olla leikkauksen jälkeen, koska anatominen rakenne voi olla epäsymmetrinen.

Osalla lapsista alkuperäiset oireet voivat jatkua tai palata, jolloin uusintasondeeraus usein ratkaisee tilanteen. Osalla potilaista kyynelkanava on voimakkaasti arpeutunut tai kanavassa on luista estettä, jolloin tarvitaan muita leikkauksia, esimerkiksi silikoninauhat tai endoskooppinen luuaukkoleikkaus.

Erittäin harvinaisia haittavaikutuksia ovat kyynelkanavan lisäarpeutuminen tai silmään, näkökykyyn tai muihin ympäröiviin rakenteisiin vaikuttavat tilat sekä hoitoa vaativa runsas verenvuoto tai vakava infektio. Lievä verenvuoto sieraimesta tai silmän pinnalla on tavallinen, mutta ohimenevä oire. Lievä turvotus ja mustelma ovat mahdollisia.