Lääkäri

Lähes jokainen potilaani on miettinyt leikkaukseen menoa pitkään, yleensä useita vuosia. Päätös leikkauksesta ja leikkaavasta kirurgista on harkittu. Miten valita silmäkirurgi? Potilailleni ratkaisevaa on ollut tutun lääkärin, hoitajan, ystävän tai sukulaisen suositus ja nettisivuilta hankittu faktatieto.

Tiina Leivo

Tavoitteeni silmäkirurgin työssä

Tavoitteeni silmäkirurgin työssä on erinomainen toiminnallinen ja esteettinen lopputulos. Painotan kommunikaatiota. Pyrin ennen hoitoa ymmärtämään potilaan toiveet ja huolet sekä ymmärrettävästi kertomaan hoitovaihtoehdot, niiden hyödyt ja riskit. Olen potilaani tavoitettavissa myös leikkauksen jälkeen.

Koulutus

Olen lääketieteen tohtori, silmäkirurgi ja silmätautien erikoislääkäri. Erityisosaamiseni on silmäluomien, kyynelteiden ja silmäkuopan kirurgia sekä kaihikirurgia. Kaikki tutkintoni ovat Helsingin Yliopistosta.

Lisäkoulutus

Osallistun vuosittain koti- ja ulkomaisiin koulutuksiin. Olen kouluttautunut American Academy of Ophthalmologyn, European Society of Cataract and Refractive Surgery, sekä British ja Nordic Society of Oculoplastic and Reconstructive Surgery kongresseissa ja hands-on koulutuksissa. Olen tehnyt kliinisiä vierailujaksoja mm. Moorfields Eye Hospitaliin Lontoossa.

Työkokemus

Olen toiminut silmäluomi-, kyyneltie- ja kaihikirurgina vuodesta 2001. Olen työskennellyt vuosia sekä yliopistosairaalassa että yksityissektorilla ja tehnyt laaja-alaisesti tuhansia leikkauksia. Yksityissektorilla tavallisimpia leikkauksiani ovat silmäluomikasvainleikkaukset, ylä- ja alaluomileikkaukset, kyyneltieleikkaukset sekä ptoosileikkaukset. Sairaalatyössä painottuu vaikeat kyyneltie -, syöpäkasvain- ja silmäkuoppaleikkaukset. Olen potilastyön lisäksi toiminut johtamis- ja kehittämistehtävissä ylilääkärinä, erikoisala- ja sotetoimialajohtajana.

Jäsenyydet ja luottamustoimet

Olen Suomen Lääkäriliiton, Suomen silmäkirurgiyhdistyksen sekä American Academy of Ophthalmologyn jäsen. Olen Suomen edustaja Pohjoismaiden okuloplastisten kirurgien yhdistyksessä ja toiminut luottamustehtävissä Suomen Silmälääkäriyhdistyksessä. Toimin tieteellisenä vertaisarvioijana muun muassa seuraavissa lehdissä: Acta Ophthalmologica, European Journal of Ophthalmology, Duodecim.

Tutkimustyö

Tieteelliset julkaisuni käsittelevät silmävammoja, silmäkirurgiaa, terveystaloustiedettä ja seulontoja. Avaa julkaisuluettelo.

Olen asiantuntijakirjoittaja Silmätautien käsikirjassa (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2018) ja Silmävammatutkimusryhmän vetäjä Helsingin Yliopistossa.

Asiantuntijahaastattelut

Olen pitänyt kymmeniä esityksiä ja koulutuksia kotimaisissa ja ulkomaisissa kongresseissa sekä antanut mediaan asiantuntijahaastatteluita.