Kaihileikkaus

Kaihi on normaaliin ikääntymiseen liittyvä ilmiö. Kaihi tarkoittaa silmän linssin samentumista. Sen oireita ovat näön tarkkuuden lasku, häikäisy, värien muuttuminen ja silmälasiarvojen muuttuminen. Kaihia voi olla myös nuorilla potilailla. Kaihin hoitona on kaihileikkaus.

Kirurginen hoito

Kaihileikkauksessa silmän oma linssi vaihdetaan muovilinssiin. Leikkaus tehdään tippapuudutuksessa ja potilas saa tarvittaessa rentouttavaa lääkitystä. Leikkaus kestää yleensä noin puoli tuntia ja siitä kotiutuu samana päivänä.

Leikkaustulos ja leikkausriskit

Kaihileikkaus parantaa yleensä potilaan näkökykyä merkittävästi, värin erotuskyky paranee ja häikäisy vähenee. Jos potilaalla on samanaikaisesti muita silmäsairauksia, kuten esimerkiksi silmänpohjan rappeuma, kaihileikkaus ei paranna siitä johtuvaa näön alentumaa. Kaihileikkauksen jälkeen potilas voi saada osittain vapautta silmälaseista, riippuen valitusta linssistä ja potilaan silmän rakenteesta.

Kaihileikkaus on pienen riskin leikkaus. Riskiin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi korkea ikä, kypsä eli pitkälle edennyt kaihi ja silmän rakenteelliset tekijät. Leikkauksen mahdollisia komplikaatioita ovat esimerkiksi tulehdus, kudosturvotus, verkkokalvo- ja lasiaiskomplikaatiot ja silmän rakenteen vauriot. Osa potilaista tarvitsee useita seurantakäyntejä ja lääkehoitoa tai lisätoimenpiteitä. Näöntarkkuus jatkohoitojen jälkeen on valtaosalla potilaista hyvä.